Marathi Shayri by siddhi chavan : 111327138

माझ्यातल्या 'मी' पणा ला, मी जरा झाकून ठेवलय.
तुझ्यातल्या 'तू'ला ही, माझ्या मध्ये राखुन ठेवलय.
मी-तू पणाच्या अहंकार

read more

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories