Gujarati Poem status by Anand on 05-Jan-2020 09:01pm

સાંજ ઢળે છે, નસો ગળે છે, અવળાઇ નડે છે,
વાંક તમારો તોય મોઢા ચડે છે.
આ બધુય તમારુ તો કોકને કા બદનામ કરો ઇ કયા ચિટીયા ભ

read more

View More   Gujarati Poem Status | Gujarati Jokes