Gujarati Thought status by Divya B Gajjar on 01-Jan-2020 10:16pm

એક સન્ધિયારી વાત
ને એય પાછી ખાસમ ખાસ "સ્વ" ને પ્રેમ કરો
બધા તો એમજ ગમતા થઇ જશે .
#w

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes