Gujarati Thought status by Sandip A Nayi on 25-Dec-2019 09:21pm

મોટા થવાની વ્યથા જ અલગ છે.મોટા થઈ જવાથી મોટા નથી થવાતું પણ જવાબદારી નામનું એક પગલું દરિયાના મોજાંની જેમ અંદર ફરી વર

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes