English Blog status by Virendra Patel on 07-Nov-2019 02:28pm

તું અને તારી વાતો,
બસ તુજ અને તારી જ વાતો...

તું અને તારી યાદો,
બસ તુજ અને તારી જ યાદો...

તું આવતી નથી અને યા

read more

View More   English Blog Status | English Jokes