English Shayri by Sachinam : 111273370

"દર્દ એ દિલના દરવાજાથી અશ઼્ક એ આંખ્યુંની અટારી સુધી,
એકલતાનું અત્તર ઓગળ્યું અંગેઅંગ થી આતમની ખુમારી સુધી !!
read more

View More   English Shayri | English Stories