Gujarati Thought status by Anand on 14-Oct-2019 12:01pm

હુ વીચારૂ એવા જ વીચાર મને કાયમ‌ આવે તો સૃષ્ટી નુ સંતુલન થાય?

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes