Gujarati Good Morning by Poorav : 111262018

સદગુણો ની શરૂઆત
પોતાના થી જ કરવી જોઈએ,,,

જ્યાં સુધી પોતાની આંગળી કંકુવાળી ના થાય

ત્યાં સુધી સામેવાળા ના

read more

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories