Gujarati Poem by Swati Joshi : 111259009

ઇચ્છાઓનાં ખાલી ઘડા સાથે યાદોની કાંકરીઓ અથડાય ત્યારે આવો રણકાર થાય..
વરસાદી ખલેલ પછી, ફરીથી એક વખત દિલથી, દિલની વા

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories