Hindi Religious by Deepsagar

Man kare budhinu khyu budhi kre mannu khyu a bne kre aatma nu khtu aatma kre parmatma nu khyu
Samjayu...
sab.... usiki moh maya hai #deepsagar

View More   Hindi Religious | Hindi Stories