Marathi Story by suresh kulkarni

असू नये अशी कथा !

ती दोघे आहेत. नवरा-बायको. दोघेही वृद्ध आहेत. काठीच्या आधारे जगणारी. दोघे मिळून कोठे तरी जात आहे

read more
निलेश गोगरकर 7 month ago

खरोखर मनाला हात घालणारी... लघुकथा...

suresh kulkarni 2 year ago

धन्यवाद पल्लवी

pallavi katekar 2 year ago

apatim...kaka...ashi katha konachi asu naye...pan mhatara...mhatari...nahi tumhi margadarshak ahat amchya pidhiche

View More   Marathi Story | Marathi Stories