Gujarati Poem status by Anil Chavda on 29-Jul-2019 10:10am

ગઝલ ☺️

#anilchavda #gazal #gujarati read more

લાગણીનું ઝરણું 1 year ago

હદય ના કેમેરા માં એ કેદ થઈ ગયા એ સાચું પણ, પાંપણો માં કીકી પર એમનું ચિત્ર આવે? ના આવે!!! હિર

View More   Gujarati Poem Status | Gujarati Jokes