Gujarati Poem by Khachar Udayraj : 111226145

*લોકો કહે છે પોતાના હોય ત્યાં નમી જવું જોઈએ,*
*હું માનું છું કે પોતાના હોય એ કદી નમવા જ ના દે !!*
ઉદયરાજ ખાચર

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories