Gujarati Shayri by Chauhan Dilip : 111194672

*પોતાના માટે નહીં તો એ લોકો માટે સફળ થાઓ,...£ જે હંમેશા તમને નિષ્ફળ જોવા માંગે છે !!
.Deep.

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories