English Poem by Snehal Tanna : 111166877

#kavyotsav_2

દિલને દિલથી ચાહવાની આદત છે,
આતમ ચાહે તો માનું કે પ્રેમ છે તને;

હાથને

read more
Mayank Trivedi 1 year ago

ખૂબ જ સરસ

Raje. 2 year ago

?મસ્ત છે હો... સ્નેહલ

Raje. 2 year ago

આમ તો નજરો નજર જુવે છે, જો જોઈને મને પલકો જુકાવે તો માનુ પ્રેમ છે.

View More   English Poem | English Stories