Marathi Story by suresh kulkarni

मरणोपरांत!

‘अप्पा साहेब खूप स्र्हुदय होते !

‘त्यांच्या अंत:करणात अपार करुणा होती.!’

‘अप्पा म्हणजे, र

read more
निलेश गोगरकर 8 month ago

अप्रतिम लघुकथा... 👌👌👌

View More   Marathi Story | Marathi Stories