Gujarati Blog by Vikash Dave : 111121134

" Formality "
.
મારી વેદનાઓ સાથે કેમ એ રોજ રમી જાય છે?,
ઔપચારિકતા કેમ એ દરરોજ મારી સાથે કરી જાય છે?,
સમજાતું નથી કેમ એ આ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories