Free Gujarati Thought Quotes by mim Patel | 111754440

ટૂંટિયું વાળીને જેને સુવાનો અનુભવ છે ,

એને ચાદર ક્યારેય ટૂંકી પડતી નથી .

સમજાય એને વંદન

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories