Quotes, Poems or Blogs | Matrubharti

आम्ही आहेत हार C. B फॅन
रोज मारते M. I आमची गांड

आम्ही आहोत V. K फॅन
आमचा एकच बाप हिटमॅन

Hit-Man ला करतो आम्ही ट्र

read more

View More   Marathi Jokes | Marathi Stories