Free Marathi Funny Quotes by ...... | 111752353

तिच्या वेदनेचा
आता कधीच आंत नाही..
तिला.. याची जरा ही खंत नाही..

View More   Marathi Funny | Marathi Stories