Free Gujarati Thank You Quotes by Keyur Parmar Broadway | 111751502

પ્રેમ તો ફક્ત અને ફક્ત પ્રેમ જ હોય છે
ના એ સાચો હોય છે
કે
ના એ જૂઠો હોય છે
પ્રેમ તો ફક્ત અને ફક્ત પ્રેમ જ હોય છ

read more

View More   Gujarati Thank You | Gujarati Stories