Free Marathi Poem Quotes by Kavi Sagar chavan | 111751058

मी आवडीनं गाजरा आणतो तुझ्या केसांत लावायला ..तोच मग लावतो पुन्हां तुझ्या मोहात पडायला ."!

-Kavi Sagar chavan

View More   Marathi Poem | Marathi Stories