Free Gujarati Good Night Quotes by Yaad Hamesha | 111750606

ઊભા ગોઠવેલા બે તકિયામાંથી
એક
અચાનક પલંગ પરથી નીચે પડી ગયો.
જાણે મારા ખભે વીંટળાયેલો
તારો હાથ
પડખું ફર

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories