Free Gujarati Good Night Quotes by Yaad Hamesha | 111750358

થોડીક રાહ જોજે હં,
હું ગાઢ નિંદરમાં સરી પડું
ને જાતનું ભાન ભૂલું
એ પછી મળજે
ત્યાં જ
આપણી એ જ જગ્યાએ
વહાલ

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories