Free Gujarati Good Night Quotes by Yaad Hamesha | 111748858

હવે સૂઈ જવાનું.
આખા દિવસનો નહીં લાગેલો થાક
પથારી દેવાનો પથારી પર
પથારી પણ એવી જ
થાક્યા વિનાની
કર્યાં કરી

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories