Free Gujarati Shayri Quotes by મુકેશ રાઠોડ | 111747134

માંગો પાણી ,હું દરિયો લઈ બેઠો છું,
મીઠો એવો અગરિયો લઈ બેઠો છું.

_ "મન"

-મુકેશ રાઠોડ

મુકેશ રાઠોડ 2 month ago

Thank you for your yara 💐😘

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories