Free Marathi Thought Quotes by Vinayak Kumkar | 111746648

1000 रूपयांचे पाकिट
वापरू नका
100 रूपयांचे पाकीट वापरा
आणि त्यात 900 रुपये ठेवा.

गरीब असुन श्रीमंतीचा दिखावा

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories