Free Gujarati Motivational Quotes by M shah | 111741163

*આ દુનિયા માં તમારો સાચો સગો*

*કોઈ હોય તો તે તમે પોતે જ છો,*

*તમે તમારી માટે જેટલું કરી શકશો*

*એટલું બીજુ

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories