Free English Thought Quotes by Bhakti Soni | 111740957

માન સન્માન તમને ત્યારે જ મળે,
જ્યારે એ મેળવવા તમે સક્ષમ હોવ.

-BhAkTi SoNi

View More   English Thought | English Stories