Free Marathi Thought Quotes by Chandrakant Pawar | 111736835

सुखाच्या बाबतीत श्रम खूपच संवेदनशील आहे. त्याला सुखाचे महत्व कळते. तसेच दुःखाचेही महत्त्व त्याला आहे. दुःखात ते अध

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories