Free Marathi Thought Quotes by Chandrakant Pawar | 111736616

उद्योगपतींना ही श्रम माफ नसतात. त्यांना कधी तरी कार्यालयात जावे लागते. अथवा घरून कामे करावी लागतात. काहीच नाही तरी

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories