Free Marathi Folk Quotes by Chandrakant Pawar | 111736603

हे जग एवढे साधे आणि सरळ नाही. या जगात प्रत्येक कृतीत श्रम संघर्ष, गती आहे. काही काही वेळा श्रम कठीण नाहीतर असंभव वाटू

read more

View More   Marathi Folk | Marathi Stories