Free Marathi News Quotes by Chandrakant Pawar | 111736601

तीर्थ फळ व श्रमफळ यांचे एकमेकाशी एकरूप श्रम धागे जुळतात .स्वतःची संपत्ती, वैभव याचा गर्व धरु नये किंवा दुसर्‍याची

read more

View More   Marathi News | Marathi Stories