Free Marathi Good Night Quotes by Chandrakant Pawar | 111736494

काळोख वाढायला लागला म्हणजे रातकिडे ओरडू लागतात...
काळोख जाऊन उजाडणार आहे सारखं सारखं सांगत राहतात...

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Good Night | Marathi Stories