Free Marathi Romance Quotes by Chandrakant Pawar | 111736492

चौपाटीवरची वाळू वाऱ्याने भुरुभुरु उडत होती... निरोपाच्या वेळी समुद्राची खारट चव ओठावर रेंगाळली होती...

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Romance | Marathi Stories