Free Marathi Hiku Quotes by Chandrakant Pawar | 111736485

प्रेमात पडताना त्यात बुडून जाण्याची भीती ठेवू नये.
वर वर तरंगत राहावं... वहात जाण्याचे भय बाळगू नये.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Hiku | Marathi Stories