Free Marathi Funny Quotes by Chandrakant Pawar | 111736479

जेवताना जेवायला या म्हणण्याची पद्धत असते. पोटात भूक असताना नको म्हणण्याची रीत असते.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Funny | Marathi Stories