Free Marathi Thank You Quotes by Chandrakant Pawar | 111736455

दोस्तीत सर्व चालते.
दोस्ती एक कला आहे. ज्याला दोस्त आहे तो
दोस्तामध्ये अमर झाला.
ज्याला मित्र आहेत तो मोक्षा

read more

View More   Marathi Thank You | Marathi Stories