Free Marathi Thought Quotes by Chandrakant Pawar | 111736398

कष्ट, मेहनत, नोकरी, कुटुंब,पैसा, सुख व नावलौकिक, परिश्रम यासाठी माणसाचा जन्म आहे असे सर्वांना वाटत असते. त्यामुळे प्

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories