Free Marathi Poem Quotes by शितल जाधव | 111734015

चिडुन काय होणार दगडाच फुल
व्हायला वेळ तर लागणार
आव्हान स्विकारून तर बघा
मदत करणारे हात नक्की पुढे येणार

read more

View More   Marathi Poem | Marathi Stories