Free Gujarati Thought Quotes by Hiren K Chudasama | 111731997

શરીરમાંથી જીવ છૂટે ત્યારે જ શરીરને આરામ હો, બાકી જિંદગી આનંદથી જીવવા માટે હંમેશા હર ક્ષણે તૈયાર જ રહેવાનું...

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories