Free Gujarati Romance Quotes by Pandya Ravi | 111731956

તું આજે વરસી જા
મારે તારા ગુલાબી હોઠો ને
ચુમી લેવા છે

-Pandya Ravi

View More   Gujarati Romance | Gujarati Stories