Free Gujarati Thought Quotes by Pandya Ravi | 111730256

"વટ" તો મૌન નો હોય છે, સાહેબ
               "શબ્દો" નું શું?
એ તો પરિસ્થિતિ જોઈને, બદલાતા રહે છે.

-Pandya Ravi

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories