Free English Questions Quotes by Anju Patel Radhe | 111728963

what is difference between 'bye' and 'see you' ?
Tell me in comments....

-Anju Patel Radhe

S Gor 3 month ago

Bye means be with you everytime gaya pachhi pan sathe j chhu ane rahis See you... Fari madisu ... Gaya pachhi fari madavani expectations

Anju Patel Radhe 3 month ago

Right jene pasi malvano koi irado j nathi ena mate bye and fari malvanu se evi ichchha Sathe jay Ene see you kevay

Maulik Rathod 3 month ago

હું bye તો કદી કોઈને કહેતો નથી, 'C U' કોઈક સમયે વાપરું, પણ હંમેશા છુટા પડતી વેળા હું " મળીયે " એમ તો ચોક્કસ કહું છું જેનો એકદમ સાદો મતલબ છે કે હાલ મારે છુટા પડીએ પણ જલ્દી જ મળીએ ચાહે એ રૂબરૂ હોય કે પછી ફોન પર ... 😊

View More   English Questions | English Stories