Free Gujarati Story Quotes by Keval Makvana | 111727702

         બસ આગળ વધી રહી હતી. ડ્રાઈવરે અચાનક બસ રોકી દીધી. પ્રોફેસર શિવ બોલ્યા, "ડ્રાઇવર! બસ કેમ રોકી દીધી? ફરી પાછું શું થય

read more

View More   Gujarati Story | Gujarati Stories