Free Gujarati Thought Quotes by Sahir Parmar | 111727371

જ્યારે તરસ લાગી હોય ત્યારે પાણી મળે તો ઠીક છે,
બાકી પછીથી મળે કે ના મળે કોઈ મતલબ નથી....
✍ S.P.

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories