Free Marathi Good Night Quotes by Khushi Dhoke..️️️ | 111722664

तू नसता.....💔

गेले ते दिवस
राहिल्या त्या आठवणी
जेव्हा नकळत तुझ्या स्पर्शाने
मन प्रसन्न व्हायच

read more

View More   Marathi Good Night | Marathi Stories