Free Gujarati Poem Quotes by Urvashi Trivedi | 111722439

જાય છે

ફેકેલા શબ્દોની શાહી ના છંટકાવથી,
પ્રેમથી લખાયેલા શબ્દો ખરડાઈ જાય છે.

વાતને ભૂલી જઈએ તો હાથ પકડાય

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories