Gujarati Thought by Hiren K Chudasama

ઉતાવળ હંમેશા ધીરજથી જ થવી જોઈએ. કારણકે ક્રોધ શાંત નથી હોતો અને ક્રોધમાં શાંતિ રાખીને ક્રોધને શાંત કરવો જ જોઈએ તો જ જ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories