Free Marathi Thank You Quotes by Khushi Dhoke..️️️ | 111716392

सहनशीलतेची मूर्ती म्हणून, अत्याचार ते
सहन करत पुढे जायचं ठरलं! मात्र, ते ही कोणाला बघवलं नाही.
मी स्त्री म्हणून

read more

View More   Marathi Thank You | Marathi Stories